Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme naozaj vážne a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich web stránkach sú spracovávané v súlade s týmito predpismi:

  • Charta základných práv Európskej únie
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade s horeuvedenými predpismi.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok vieme analyzovať, z akých stránok ste navštívili našu stránku, koľko času ste na našej stránke strávili, ktoré podstránky/v akom poradí si prezeráte a pod. Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne na našich stránkach keď vypĺňate kontaktný formulár. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vo vašom internetovom prehliadači. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies ktoré používame nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu. Cookies a podobné technológie používame na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). Cookies používame na rôzne účely, napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok. Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou STACOMB, s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Na aký účel tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

Presonalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám

Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate

Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby

Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru

Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.

Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach bude použitá na odoslanie informácií týkajúcich sa vašej otázky, či požiadavky

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám okrem prípadov, ak si prajete odovzdať vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a nariadením EÚ.

Máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov zaslaním žiadosti poštou, alebo na emailovú adresu

Odvolanie súhlasu by malo obsahovať kto odvolanie podáva – vaše meno, priezvisko a email a informáciu, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje; odvolanie adresujte spoločnosti STACOMB, s.r.o. a pošlite ho poštou alebo emailom. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky sú platné od 05.05.2019. Môžete sa na nás obrátiť písomne na emailovej adrese info@nuovasimonelli.sk alebo na adrese STACOMB, s.r.o., Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica.

Menu